Voorwaarden


Om in aanmerking te komen voor het Keurmerk BouwOké dient uw bedrijf te voldoen aan de onderstaande criteria. Daarnaast dienen onderstaande stukkenin bezit te zijn van Stichting Keurmerk BouwOké.

Bedrijfsidentificatie
- kopie uittreksel Kamer van Koophandel, recente versie
- kopie legitimatie directeur c.q. eigenaar
- getekende 'Deelname Overeenkomst' »» download hier
Aansprakelijkheid bedrijven
- kopie polis van de CAR verzekering en/of
- kopie polis van de Aansprakelijkheid Verzekering Bedrijven (AVB)

Werkzaamheden
Stichting Keurmerk BouwOké maakt onderscheidt tussen bedrijven die wel of geen constructiewerkzaamheden verrichten. Voor de bedrijven die wel constructiewerkzaamheden verrichten, stelt Stichting Keurmerk BouwOké een CAR verzekering als eis. »» Informatie CAR verzekering